C H A Y S A L A

Xin Chào Quý Khách

Giỏ hàng

NHÀ HÀNG CHAY SALA

dat ban

Đặt bàn

1
1

Thời gian

2
2

Thông tin

3
3

Xác nhận

Số khách
1
Thời gian
8:00 sáng
 • 8:00 sáng
 • 8:30 sáng
 • 9:00 sáng
 • 9:30 sáng
 • 10:00 sáng
 • 10:30 sáng
 • 11:00 sáng
 • 11:30 sáng
 • 12:00 trưa
 • 12:30 trưa
 • 1:00 trưa
 • 1:30 trưa
 • 2:00 chiều
 • 2:30 chiều
 • 15:00 chiều
 • 15:30 chiều
 • 16:00 chiều
 • 16:30 chiều
 • 17:00 chiều
 • 17:30 chiều
 • 18:00 tối
 • 18:30 tối
 • 19:00 tối
 • 19:30 tối
 • 20:00 tối
 • 20:30 tối

Thông tin chi tiết

Số khách:

Giờ đặt bàn:

Ngày đặt bàn:

Thông tin khách hàng

Bồ Đề Duyên

Cám ơn!

Bạn đã đặt bàn ở nhà hàng chúng tôi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận lại trong thời gian sớm nhất.

Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ. Vui lòng liên hệ 02323827575

icon icon icon